Ajankohtaista

Tapahtumia

Puheäänen voimistamisen strategiat – koulutus

Yhdistys järjesti jäsenilleen koulutusdemon äänen voimistamisesta Complete Vocal Technique (CVT) -oppien mukaisesti 16.12.2022. Kouluttajana oli CVT-laulunopettaja, tutkija Mari Leppävuori. Koulutusdemon jälkeen juhlistettiin yhdistyksen pikkujouluja, johon ovat kaikki yhdistyksen jäsenet olivat tervetulleita. 

Transäänen erityispiirteet-koulutus

Demian Seesjärven transäänen erityispiirteet -koulutus Tampereella, syyskuu 2021.

Lue Suomen vokologit ry:n jäsenen kirjoittama kokemus koulutuksesta: https://www.laulunopettaja.com/sukupuolenkorjaus-ja-aani/

Äänipäivä 2022

Aiheena kulttuurinen dysfonia

1. Puhetekniikan ja vokologian professori Anne-Maria Laukkanen: ”Mitä on äänenlaatu?”
2. Vokologian ja nonverbaalisen viestinnän dosentti Teija Waaramaa: ”Äänenlaatu ja kulttuuri”
3. Logopedian dosentti, puheterapeutti Leena Rantala: ”Narina suomalaisten opiskelijoiden äänessä”.
4. Logopedian dosentti, TAYSin johtava puheterapeutti Elina Kankare: ”Dysfonia ja narina. Yhtäläisyyksiä ja eroja?”
5. Paneeli ja yleisökysymyksiä. Panelisteina edellisten puhujien lisäksi dosentti, laryngologi ja foniatri Ahmed Geneid, HUS ja FM, laulupedagogi ja musiikkiteatteri-ilmaisunohjaaja Minna Laukkanen.
6. Ääniharjoituksia narinan karkottamiseen. FT, vokologi ja äänipedagogi Tua Hakanpää.

Äänipäivä 2021

1. Äänipäivän avaus ja Tampereen yliopiston Puheen ja äänen tutkimuksen laboratorionesittely, Anne-Maria Laukkanen.
2. Äänilaboratoriokavalkadi: Tuoreita tutkimustuloksia ja tekeillä olevia tutkimuksia äänestä.
Teija Waaramaa: Kulttuuri ja äänenlaadun vastaanottaminen.
Tua Hakanpää: Tunteiden kuuleminen lauluäänestä.
Maarit Aura: Miksi laulaja levittää sieraimet?
Tero Ikävalko: Ääntöväylä kolmessa kantavassa laulutavassa .
Anne Väisänen: Kuuluuko valehtelu puheesta?
Tuuli Uusitalo ja Laura Nyberg: Narinan määrä suomalaisilla puhujilla ennen ja nyt.
Eliina Kankare: AVQI erottaa käheän ja terveen äänen,
Jemina Holma ja Katariina Rontu: Transnaisten ääni.
3. Äänitreeniosuus
Jaana Tyrmi: Semiokluusioita äänenharjoittamiseen,
Tuuli Nilsson: Linklater-harjoituksista.
4. Yhteys Radiofestivaaliin, keynote-luento Olli Seuri -Avoin kysymys – podcast ja haastattelun taito.

vokologi, ääni, hoitava hengitys Hengityskoulutus

Marketta Mannisen hengityskoulutus “Hoitava hengitys”,  syyskuu 2020.

Lue yhdistyksen jäsenen kokemus koulutuksesta: www.laulunopettaja.com/vokologi-laulunopettajan-mietteita-hoitava hengitys-työpajasta/

Puheesta lauluun – vokologien kesäakatemia

Suomen Vokologit ry järjesti elokuussa (29.–30.8.)  kahden päivän monipuolisen intensiivikurssin “Puheesta Lauluun” Oriveden “vanhalla” Opistolla. Kurssi oli suunnattu kaikille, jotka haluavat kehittää omaa äänenkäyttöään, ja jotka haluavat tutkia omaa laulamistaan monialaisesti.

Suomen vokologit ry tiedottaa

Puheopin lehtori Elinita Mäki (s. 6.3.1948, k. 8.5.2022)

Tampereen yliopiston pitkäaikainen opettaja, YTM Elinita Mäki on poissa. Elinita teki pitkän uran puheopin opettajana, aluksi Puheopin laitoksen tuntiopettajana (vuodesta 1985), sittemmin puheopin, erityisesti puhetekniikan ja vokologian, lehtorina. Tästä virasta hän siirtyi eläkkeelle vuonna 2012. Elinita oli poikkeuksellisen monipuolinen puhealan asiantuntija, joka opetti sekä puheviestintää (mm. suullista viestintää, tv- ja radiopuhetta, neuvottelutaitoa ja retoriikkaa) että puhetekniikkaa ja äänenkäyttöä, sekä kamera- ja editointitekniikkaa. Elinita oli hyvin pidetty opettajana ja kollegana – huumorintajuinen, reilu ja mutkaton toimeen tarttuja –erittäin selkeä, rationaalinen argumentoija ja rauhallinen, taitava neuvottelija. Hänen lämmin, rehevä naurunsa kaikuu yhä korvissamme.Elinitan muistoa kunnioittaen ja kollegaa ja ystävää kaivaten, Entiset työtoverit puheopin laitokselta

Mari Leppävuori kouluttamassa vokologeja 16.12.2022.