Rekisteriseloste

rekisteriseloste päivitetty 6.3.2020

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Suomen vokologit ry (Y-tunnus: 3067749-3)

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Tero Ikävalko
Puhelin +358 50 341 3107
Sähköposti laulutunnit@teroikavalko.fi

REKISTERIN NIMI

Suomen vokologit ry:n jäsenrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Suomen vokologit ry:n jäsenrekisterin ylläpitäminen. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin sisältämien yhteystietojen (sähköpostin) välityksellä jäseniin voidaan olla yhteydessä mm. jäsenasioiden tiedottamiseen, yhdistyksen kokouksiin ja jäsen maksuun liittyvissä asioissa. Yhdistyksen jäsen voi halutessaan kieltää tämän kaltaisen sähköpostiviestinnän. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteri sisältää seuraavat yksilöintitiedot: nimi ja sähköpostiosoite.

Rekisteri sisältää lisäksi seuraavia jäsenyyteen liittyviä tietoja:

  • laskutusta, maksuja ja maksamista koskevia tietoja.
  • Jäsenyyteen liittyvät tiedot, kuten tietoja osallistumisesta yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin.
  • Rekisteri ei sisällä tietoja käyttäjätunnuksista tai salasanoista.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot on kerätty jäsenten itsensä antamien ilmoitusten perusteella silloin jäseneksi liittymisen yhteydessä. Muita tietoja rekisteriin saattaa syntyä silloin, kun asiakas ilmoittaa yhdistykselle erinäisiä asioita esimerkiksi koulutuksiin liittyen tai mm. jäsenmaksuun tai sen maksamiseen liittyen.

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään hänen pyynnöstään, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterin tietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos se on edellä kuvatun henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolain asettamia vaatimuksia.

REKISTERIN SUOJAUS

Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu yleisesti hyväksyttävin ja kohtuullisin teknisin keinoin kuten palomuurein ja salasanoin. Rekisterissä käsiteltäviin henkilötietoihin pääsee käsiksi ainoastaan Suomen vokologit ry:n hallituksen jäsen tai henkilö, jolle tämä on erityisestä syystä myötänyt käyttöoikeudet.