Puheesta Lauluun

Premium Banner

Premium Banner gives you a wide range of styles and options that you will definitely fall in love with

Suomen Vokologit ry järjestää elokuussa (29.–30.8.)  kahden päivän monipuolisen intensiivikurssin “Puheesta Lauluun” Oriveden “vanhalla” Opistolla. 

Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää omaa äänenkäyttöään, ja jotka haluavat tutkia omaa laulamistaan monialaisesti.

Kurssilla käsitellään puhe- ja lauluäänen yhtäläisyyksiä. Toimivan äänenkäytön, kuten äänenlaadun, kantavuuden, voimistamisen, artikulaation ja tunneilmaisun periaatteita tarkastellaan  sekä tutkimustiedon valossa että käytännön harjoittein. Ääni-ilmaisuun syvennytään ääni-improvisaation ja Roy Hart -tekniikan keinoin. Kurssilla on mahdollisuus työstää omaa laulua tai ilmaisua vaativaa tekstiä, kuten runoa tai monologia.

Opettajina kurssilla toimivat vokologit, joilla kaikilla on osaamista sekä äänentutkimuksesta että erilaisista äänipedagogiikoista.

Kurssin hinta on 230€ ja siihen kuuluu opetuksen lisäksi täysihoito Oriveden vanhalla opistolla osoitteessa Koulutie 5, 35300 Orivesi. (majoittuminen kahden hengen huoneissa) 

Kurssille ilmoittaudutaan 14.8.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: vokologit@gmail.com

Ilmoittautuminen on sitova.

Kouluttajat

Tuuli Nilsson, FM, toimii Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa näyttelijäntaiteen lehtorina erikoisalanaan ääni ja puhe. Tuuli on myös sertifioitu Alexander-tekniikan opettaja sekä Linklater Voice ja Fitzmaurice Voicework -äänenkäytön menetelmien ohjaaja. Väitöstutkimuksessaan hän selvittelee näyttelijöiden äänenkäytön koulutuksen kuulonvaraisia ja akustisia vaikutuksia sekä oppimisprosessiin liittyviä kokemuksia. 

Tua Hakanpää, FM, MA, on kansainvälisesti toimiva laulu- ja puheäänen opettaja ja tutkija. Hänen erikoisalaansa on äänen tunneilmaisu, josta hän valmistelee väitöskirjaa Tampereen yliopistolle. Tua on myös valmistunut vapaan improvisaation maisteriksi Tallinnan musiikki- ja teatteri akatemialta. Hän tekee taiteellista työtä sekä säveltäjänä, että  improvisoijana.  

Marja Skaffari, FIA, on Tampereella asuva freelance-näyttelijä, esitystaiteilija ja joogaopettaja.

Marja Skaffari opettaa äänen käyttöä, ääni-improvisaatiota, laulua ja vetää äänityöpajoja. Kaikessa opetuksessa haetaan kehollista yhteyttä äänen tuottamiseen ja aktivoidaan sekä sisäistä, että muiden kuuntelua. Skaffarilla on Teatteritaiteen opettamisen (Stadia 2006) sekä Kuntouttavan musiikkitoiminnan (HAMK 2012) täydennyskoulutukset. Skaffari toimii myös joogaopettajana ja on itse kehittänyt Joogan ääni -tunnin ja workshopin jossa äänenkäyttö ja asanaharjoitus yhdistyvät.

 

Maarit Aura, MuM, on laulaja, laulunopettaja, äänivalmentaja ja vokologian väitöskirjatutkija. Maarit kouluttaa laulu- ja puheäänenkäyttöä sekä yksilöille, että ryhmille.

Maarit Aura on äänenkäytön verkkokoulutuksen pioneeri. Hän perusti ensimmäisen laulunopetusta käsittelevän youtubekanavan Suomessa. Hän on julkaissut neljä verkkokurssia. Väitöskirjassaan Aura avaa laulupedagogisia käsitteitä ja mielikuvaopetusta fysiologiaan perustuvaksi, tutkituksi tiedoksi.