Optimaalinen äänenkäyttö

Tämän artikkelin on kirjoittanut laulunopettaja / äänentutkija Tua Hakanpää. Tutustu Tuan toimintaan tarkemmin osoitteesta www.tuahakanpaa.info

Optimaalisella äänenkäytöllä tarkoitetaan äänen taitavaa ja tilanteen vaatimusten mukaista käyttöä niin, ettei ääni rasitu liikaa. Äänen optimaaliseen käyttöön liittyy nykykäsityksen mukaan seuraavat 7 ehtoa:

  • Äänentuottoon osallistuvilla anatomisilla osilla (kuten kurkunpää, rintakehä, leuka, kieli jne.) on äänenkäyttäjä-spesifinen tasapainotila, joka voidaan usein optimoida äänentuottoon
  • Tämä tasapainotila ei koskaan saisi olla ääriasennossa niin että se sallii liikkeen (tasapaino) tilasta vain yhteen suuntaan
  • Optimaalisen äänenkäytön löytämiseksi on etsittävä äänentuottomekanismista sellaiset (yksilölliset) tasapainotilojen yhdistelmät, joiden avulla ääni saadaan toimimaan mahdollisimman tehokkaasti
  • Äänentuottoon liittyy luonnollisena osana värähtelevä liike tasapainotilan ympärillä. Taloudellinen ja tehokas ääni käyttää hyväksi biomekaanisia ja akustisia värähtelyliikkeitä (resonansseja) välttääkseen lihasten kuormittumista
  • Kantoaaltomodulaation periaatteiden mukaisesti ääntä tulisi harjoittaa värähtelyominaisuuksien mukaan siten, että ääniaaltoa vähiten turmelevat asetukset tulisi omaksua ensin; vokaalit & prosodiikka – soinnilliset konsonantit – soinnittomat konsonantit
  • Muutosprosessin tulisi olla samankaltainen kuin lapsilla äänen kehityksen vaiheessa: autonomisten refleksisten toimintojen ja säädeltävien toimintojen mukauttamista
  • Äänenkäytön opiskelu tapahtuu ensisijaisesti havainto-motorisena oppimisena (Titze 2012)

Ääni on yhtä yksilöllinen kuin sormenjälki. Oma ääni pitää opetella tuntemaan, jotta sen käyttöä olisi mahdollista optimoida. Äänenlaatua parannettaessa on hyvä omaksua tiettyjä rutiineja kuten lämmittely- ja palautteluharjoitukset, jotka auttavat äänentuottolihaksistoa pysymään kunnossa. Tutkimuksessa on myös saatu viitteitä siitä, että äänenavausta rutiinisesti tekevillä äänenavaus auttaa ääntä pysymään kunnossa ja soimaan heleämmin. Vastaavasti ihmisillä, jotka eivät tavallisesti äänenavausta tee tätä vaikutusta ei ole niin selkeästi nähtävissä. Taloudellista äänenkäyttöä on syytä harjoitella myös arkielämässä. Taloudellinen äänenkäyttö ei siirry osaksi arkipuhetta, ellei sitä sinne varta vasten siirrä. Samalla tavalla erinomaisen laulutekniikan omaava henkilö saattaa laulaa kuin enkeli, mutta puhua kuin varis, vaikka äänentuoton fyysiset periaatteet toimivat tismalleen samalla tavalla puheessa ja laulussa. Hyvä laulutekniikka on kuitenkin kohtalaisen vaivattomasti siirrettävissä puheeseen ja hyvä puhetekniikka lauluun. Tekniikan integroiminen täytyy vaan tehdä tietoisesti ja mahdollisesti siinä voisi myös käyttää puhe- tai lauluopettajan apua asioita nopeuttamaan.