Mitä vokologia on

Vokologia on tiede, joka tutkii ja harjoittaa ihmisääntä. Sen tutkimuskohteita ovat muun muassa äänen ja puheen tuottaminen ja vastaanottaminen sekä puhesignaalin akustinen rakenne. Vokologian tavoitteisiin kuuluu olennaisesti myös erityisesti ammatissaan paljon puhetta käyttävien henkilöiden äänellisen suorituskyvyn kehittäminen ja analysointi.

Vokologi-nimikkeestä tunnistat puhetekniikan ja äänenkäytön asiantuntijan, jolla on kokemusta äänenkäytön opettamisesta ja jolla on akateeminen loppututkinto aiheesta. Vokologi on myös tutkinut ääntä, jolloin kaikkiin teetettäviin harjoituksiin löytyy tarvittaessa myös tieteellisesti tutkittu perustelu.